youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

למידה בקבוצות – מאלרגיה לסינרגיה

אחת הכתבות היעילות והחשובות ביותר שתקראו על עבודה בקבוצות עם תלמידים
שרון רחמים
19/05/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא