whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

כנס אקדמי בבית הספר – גם אתם יכולים

כיצד רותמים את התלמידים ללמידה משמעותית ונלהבת? מקפיצים אותם כיתה - לאוניברסיטה.
ד"ר שרון רחמים
21/03/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא