whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

האם הדרך שבה מלמדים מתמטיקה בבתי הספר עלולה לפגוע באינטואיציה טבעית למתמטיקה?

ד""ר אורנית מימון מעלה שאלות חשובות וקשות על האופן בו אנו בוחנים את התלמידים במתמטיקה.
ד"ר אורנית מימון
25/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא