youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

מתמטיקה?! למה בכלל ללמד את זה?

איך ניתן להשתמש במתמטיקה ככלי לפיתוח אישי של התלמידים?
ד"ר אורנית מימון
2/23/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא