youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
לשתף פעולה

לומדים יחד בקהילה: כך יוצרים פרלמנט בית ספרי

8 שלבים ליצירת פרלמנט תלמידים ותלמידות בבית הספר
גליה פינטר
18/03/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא