youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

הוראה זה מקצוע מחייב? את מי?

מה קורה כשמורים עוברים גבולות ומה הדבר מלמד אותנו על מעמד המורה בישראל?
אודי מלכה
28/02/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא