youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
לחלום בגדול

כאן בונים בית ספר חדש?

מהו הפוטנציאל הטמון (והמפוספס, לפי שעה) בבתי הספר הצומחים, בהגדרת כיוון החינוך בארץ?
נוגה בן יעקב
28/02/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא