whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

מה אפשר ללמוד מהפרות משמעת וכיצד להגיב אליהן באופן מיטבי?

אירוע אחד, שתי דרכי התנהגות שונות, והרבה למידה על איך ניתן לצאת מהתגובות ההרגליות שלנו
ד"ר ורד רפאלי
13/01/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא