youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

20 דרכים לתפוס את תשומת הלב בכיתה רועשת

בשלב מסוים, כל מורה חייבת להשתיק כיתה רועשת - איך נעשה זאת?
טרי הייק
22/05/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא