youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

7 המלצות שיהפכו את הטיול השנתי למסע משמעותי

מיזם ייחודי פיתח המלצות שיהפכו את הטיול השנתי למסע לימודי, ערכי וחברתי
ד"ר אורי שטרנברג
09/08/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא