youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מישהו לרוץ איתו...

מיזם חדש שמציע מענה לתלמידי ""הביניים"" השקופים, לכאורה.
ד"ר אורי שטרנברג
24/05/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא