youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

בואו ניתן לעצמנו מתנה ליום המורה - מקצוענות

ההוראה היא מקצוע חשוב ביותר ולכן היא חייבת להתבסס על תיאוריה מדעית מוגדרת ומקובלת. מסכימים?
איליה מזין
11/12/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא