whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

יצירת עניין בשיעורי פיזיקה: הגישה ההומניסטית

כשהתלמיד במרכז, קל הרבה יותר לעניין אותו בחומר הנלמד
איליה מזין
21/12/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא