whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

איך להשתמש בקשרים אינטרדיסציפלינריים כאמצעי עזר בהוראת חומר חדש?

ב""עולם האמיתי"" תחומי התוכן אינם נפרדים זה מזה ובין המקצועות השונים קיימת אינטגרציה. כיצד ניתן לשקף זאת בהוראה?
איליה מזין
09/09/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא