youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

איך ולמה החלטתי לצאת למסע בעקבות קידום חדשנות חינוכית בפריפריה

עמרי די-נור החליט להעמיד למבחן חברתי רעיונות חדשניים בחינוך
עמרי די-נור
11/01/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא