youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

זיכרונות של מורה

ברק ברבי נזכר בתלמידי עבר ומלמד את כולנו שיעור חשוב
ברק ברבי
21/04/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא