youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

החיפוש אחר תמצית החינוך - אלגוריה מוסיקלית

מהי תמצית החינוך? הדבר אחד שאם נעשה אותו יקדם את החינוך יותר מכל?
ברק ברבי
06/03/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא