whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לקדם מצוינות

החיפוש אחר תמצית החינוך - אלגוריה מוסיקלית

מהי תמצית החינוך? הדבר אחד שאם נעשה אותו יקדם את החינוך יותר מכל?
ברק ברבי
06/03/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא