youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מחשבות בתום שנת התנדבות בכיתה: מטרות איכותיות וקטנות בדרך למסה קריטית

אם תמיד הרגשתם שיש בכם את חידק ההוראה ואף פעם לא ידעתם איך לממש אותו - הכתבה הזאת בשבילכם
יובל שטיין
17/09/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא