youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מבית המשפט לבית הספר: בני זוג הפכו להיות מורים

מה מביא שני עורכי דין לשנות את חייהם מהקצה אל הקצה?
teachfirstisrael
10/14/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא