youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

המבחן כאמצעי לפיתוח כישורי חיים

רוצים לבטל את המבחנים? לא בטוח שזה לטובת התלמידים שלכם
הגיגים מזווית אחרת
5/12/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא