whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לקדם מצוינות

המבחן כאמצעי לפיתוח כישורי חיים

רוצים לבטל את המבחנים? לא בטוח שזה לטובת התלמידים שלכם
הגיגים מזווית אחרת
12/05/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא