youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

האם המורים יכולים להקל על העומס שחווים התלמידים?

דרך נהדרת בה מורים יכולים לסייע לתלמידיהם בלימודים כמו גם בחיים
הגיגים מזווית אחרת
26/12/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא