youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

בוחן פתע: מה הקשר בין תוכניות ריאלטי לאירועי הערכה בכיתה?

מה צפייה בתוכנית ריאליטי העוסקת באפייה יכולה ללמד אותנו על הערכת תלמידים?
רקפת קונוואי גליק
6/9/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא