whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

בוחן פתע: מה הקשר בין תוכניות ריאלטי לאירועי הערכה בכיתה?

מה צפייה בתוכנית ריאליטי העוסקת באפייה יכולה ללמד אותנו על הערכת תלמידים?
רקפת קונוואי גליק
09/06/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא