youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

מורים, אתם לא קוסמים

אני לא יכול לעשות קסמים, וטוב שכך. זה מביא לחלוקת אחריות נכונה יותר. חלק שלי, חלק שלהם
גיל ברנד
31/01/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא