youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הוראה כעניין של מידות והקשבה

חלק מלהיות מורה משמעו לשמור על איזונים בין תפקידים שונים - משלימים, אך לעיתים גם סותרים. איך מתמודדים עם זה?
גיל ברנד
23/07/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא