youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

המרוץ אחר ההספק: כשהחומר הלימודי הופך יותר חשוב מהלמידה

הם מוצפים במידע. תנו להם כלים ומיומנויות במקום עוד ועוד חומר לימודי
יוסי שפרבר
28/02/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא