youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מורה ותלמיד - מה הקשר וכיצד הוא צריך להשתנות

כיצד המציאות המשתנה משפיעה על תפקידו של המורה - נקודת מבט קצת אחרת
יוסי שפרבר
5/1/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא