youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

קודם זכויות, אחר כך בגרויות

האם אתם שומרים על הזכויות של תלמידיכם?
יוסי שפרבר
15/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא