youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מה באמת עושים מורים בחופש הגדול?

כמי שעוסק בהוראה שנים רבות, נראה לי כי חופשת הקיץ היא הכל חוץ מבטלה מתמשכת. אז מה עושים המורים בקיץ?
יוסי שפרבר
12/07/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא