youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

ישראל עולה כתה": האם למידה משמעותית אפשרית במציאות שלנו?

רפורמות זה טוב ויפה, אבל האם התנאים במערכת החינוך הישראלית היום מאפשרים למידה משמעותית?
יוסי שפרבר
6/28/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא