whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

דוגמה אישית ככלי לבניית ארגז כלים ערכי

גם אתם יכולים להנחיל ערכי חיים לתלמידים שלכם
יוסי שפרבר
30/07/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא