youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

דוגמה אישית ככלי לבניית ארגז כלים ערכי

גם אתם יכולים להנחיל ערכי חיים לתלמידים שלכם
יוסי שפרבר
7/30/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא