youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

אתם מדהימים! למה אתם חייבים ליצור אווירה מפרגנת בכיתות שלכם?

קשה להאמין עד כמה האווירה הכיתתית משפיעה על הצלחת התלמידים שלנו
רן שמשוני
17/10/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא