youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

איך הופכים את התרבות הארגונית בבית הספר לתרבות מקדמת למידה?

לא תאמינו עד כמה התרבות הארגונית בבית הספר שלכם משפיעה על יכולת התלמידים להתפתח וללמוד בו
רן שמשוני
13/12/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא