youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

5 שלבים לעירוב תלמידי חטיבת הביניים בלמידה באמצעות למידת חקר

אם אתם רוצים ליצור למידה באמצעות חקירה בכיתות שלכם, הכתבה הזאת תעזור לכם להגיע לשם
רן שמשוני
17/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא