youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

איך תלמידים הישגיים יכולים להתמודד עם כישלון?

כישלון הוא בלתי נמנע בחיים. השאלה היחידה היא איך מתמודדים איתו. אתם יכולים ללמד את התלמידים שלכם התמודדות יעילה שתסייע להם לאורך כל החיים.
רן שמשוני
25/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא