youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

לדוג את הטעות – איתור שגיאות כדרך למידה

איך תשתמשו בטעויות כדי לקדם את השיעור ולהזניק את התלמידים קדימה?
רן שמשוני
5/16/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא