youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

לדוג את הטעות – איתור שגיאות כדרך למידה

איך תשתמשו בטעויות כדי לקדם את השיעור ולהזניק את התלמידים קדימה?
רן שמשוני
16/05/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא