whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

אז מי אנחנו בעצם? שוטרים? או חלבנים?

איפה אתם עומדים בפרשת הדרכים החשובה של מורים הכורעים תחת עומסי ההוראה?
עיניים בגב
13/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא