youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

חינוך, מקדרתה של מכשפה

קסם מעשי - מה ניתן לעשות עם התלמידים הדומיננטיים וה""קשים"" יותר בכיתה?
עיניים בגב
04/07/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא