youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

מי הוא האדם שהכריע את האיש הפלאי?

על עדי רוזן - גיבור העל של קהילת מורי הפיזיקה בישראל
עיניים בגב
30/05/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא