youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

אוף! אני לא מבינה כלום! (חלק א')

עד השנה לא לימדתי בחטיבת הביניים. אבל השנה התגברתי על עצמי. בפרץ תעוזה שהפתיע אפילו אותי, פסעתי לשעתיים בשבוע אל הלא נודע בקרב תלמידי כתות ט'. הפריצה הנועזת חשפה את מבוכתי הרבה, כשגיליתי – עד כמה אני בעצם לא מבינה שום דבר.
עיניים בגב
29/03/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא