youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

תעזבו את הילד!

איך להתמודד עם בני-נעורים, המדריך להורה ולמורה המתחילים (וגם המנוסים), כפי שנוסח על ידי מורה אחת לפיזיקה שלא מפחדת ""להיות הרעה"".
עיניים בגב
07/05/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא