whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לקדם מצוינות

למידה משמעותית והעצמת תלמידים: תנו להם הזדמנות ליזום בעצמם

כך נתנו לתלמידינו הזדמנות ללמידה ייחודית
רויטל נאמן יהל
08/12/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא