youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

איך הפכתי את המתמטיקה למקצוע האהוב על תלמידיי?

ידוע כי מתמטיקה יכולה לעורר חרדה בקרב תלמידים ותלמידות, איך ניתן להפיגה?
פרס טראמפ להוראה איכותית
4/16/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא