youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

המורים מהם ראש הממשלה ביקש עצה וששר החינוך כינה "גיבורי הדור

שלושה מורים מעולים זכו בפרס טראמפ להוראה איכותית ולהרבה שבחים והוקרת תודה
פרס טראמפ להוראה איכותית
25/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא