youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

המתכון להצלחות בית ספריות: מכוונות ליחיד

במשך שנה, תועדו שבעה בתי ספר שאינם ממוקמים באזורים מבוססים, אינם ממיינים, אינם מנשירים, אינם נעזרים בתשלומי הורים ובכל זאת הגיעו להישגים גבוהים. בואו ללמוד מה המאפיינים המשותפים שהובילו אותם להצלחה וכיצד ניתן ליישמם בכל בית ספר.
יסמין שרייר עוזרי
24/03/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא