whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

המתכון להצלחות בית ספריות: מכוונות ליחיד

במשך שנה, תועדו שבעה בתי ספר שאינם ממוקמים באזורים מבוססים, אינם ממיינים, אינם מנשירים, אינם נעזרים בתשלומי הורים ובכל זאת הגיעו להישגים גבוהים. בואו ללמוד מה המאפיינים המשותפים שהובילו אותם להצלחה וכיצד ניתן ליישמם בכל בית ספר.
יסמין שרייר עוזרי
24/03/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא