whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

הוראה איכותית אינה תלויה בידע טכנולוגי (גם בחינוך מרחוק)

בדיוק כמו בימי שיגרה – מורה איכותי הוא מי שטוב בחינוך תלמידים, לא בהפעלת ה-ZOOM
איתי מזרב
19/04/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא