youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

הוראה איכותית אינה תלויה בידע טכנולוגי (גם בחינוך מרחוק)

בדיוק כמו בימי שיגרה – מורה איכותי הוא מי שטוב בחינוך תלמידים, לא בהפעלת ה-ZOOM
איתי מזרב
19/04/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא