youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

״דירוג נכון״: איך דירוג חכם של בתי ספר יכול לסגור פערים חינוכיים

איך הערכת בתי ספר יכולה להפוך לכלי שיצמצם פערים בישראל
איתי מזרב
1/21/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא