youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

לא כל המורים שווים

כיצד הערכת מורים יכולה לשנות את מערכת החינוך בישראל
איתי מזרב
18/05/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא