youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

העלאת שכר המורים: ההשקעה הכלכלית הנבונה ביותר

העלאת שכר המורים נתפסת לעיתים קרובות כדבר ""צודק"" או ""נכון"" לעשות. איתי מזרב מציע שזהו הדבר הכלכלי לעשות, ושזוהי השקעה כלכלית מצויינת של המדינה.
איתי מזרב
4/20/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא