youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

מדיניות לשיפור כוח ההוראה היא הדרך לקידום מערכת החינוך

איתי מזרב, מנהל אגף המדיניות של משרד החינוך של וואשינגטון די.סי., מספר על הדרך הטובה ביותר להעלות את רמת החינוך בישראל.
איתי מזרב
20/04/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא