whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

על סקרנות בחינוך: למה חשוב לשאול "מה היה?" ולא רק "איך היה?

האם פיתוח הסקרנות של התלמידים צריך להפוך למטרתם של המורים?
תומר ברץ
10/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא