youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

על סקרנות בחינוך: למה חשוב לשאול "מה היה?" ולא רק "איך היה?

האם פיתוח הסקרנות של התלמידים צריך להפוך למטרתם של המורים?
תומר ברץ
11/10/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא