whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

על סקרנות בחינוך: למה חשוב לשאול "מה היה?" ולא רק "איך היה?

האם פיתוח הסקרנות של התלמידים צריך להפוך למטרתם של המורים?
תומר ברץ
10/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא